- - - Menu - - -

Betreft: Uitnodiging najaars-ALV 23 november 2017 

 

Geachte ereleden, leden van verdienste, leden, commissieleden, medewerkers en leiding van KDO, 

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de “najaars” Algemene Leden Vergadering op

 

Datum Donderdag 23 November 2017
Ontvangst Vanaf 19:30u.
Start ALV 20:00u.
Locatie Kantine Wegenercomplex,
laan van westenenk 4, Apeldoorn (routebeschrijving)

 

De nodige vergaderstukken zijn vanaf 19:30 uur in te zien.
De daadwerkelijke vergadering begint om 20:00 uur.

De agenda is als volgt: 

 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Gastspreker Remy de Wit FSG

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Notulen ALV maart 2017 (volgen) 

5. Sportagenda nieuwe kans! 

6. Financiën: 

Vaststellen begroting 2018  

Contributievoorstel 2018 

7. Vaststellen update wijzigingen Huishoudelijk reglement

8. Wegenercomplex Go or NO Go!

9. Rondvraag 

10. Rondleiding voor belangstellenden!

 

Alle leden zijn van harte welkom, ook ouders van de jeugdleden. 

Alleen leden van 16 jaar en ouder hebben stemrecht!