Vereniging.jpg
- - - Menu - - -

Tijdens de lessen 'Thema apenkooien' wordt er een maand (of kwartaal) lang bewogen in een bepaald thema.

Thema's kunnen zijn 'Jungle', 'Circus', 'Reizen', 'Avontuur' etc. Een les start altijd met een warming-up richting het thema. Daarna krijgen de kinderen beweegopdrachten. Dat kan zijn in bijvoorbeeld spel- of verhaalvorm, samenwerkingsvormen, of om echt gymnastische activiteiten te oefenen. Aan het einde van de les is er een afsluiting van de les in de lijn van het gekozen thema.

In de zaal staan spannende en uitdagende beweegsituaties opgebouwd. Iedere beweegsituatie biedt het kind het oefenen van een vaardigheid op het gebied van motoriek, reactie- of oriëntatievermogen. Onbewust ontwikkelen de kinderen hun motorische vaardigheden en leren ze gymnastisch bewegingen en onderdelen.
De Thema apenkooi les is voor kinderen in de leeftijd van 7 - 9 jaar en wordt gegeven op vrijdag van 17.00-18.00uur in de gymzaal aan het Edelenveld in de wijk De Maten.

Onze nieuwe leidster Loes Venhoeven zal de les gaan geven.

Het uur van 16.00-17.00uur zal een Beweegdiplomales 1 en 2 worden voor kinderen van 3-6 jaar.