kdobanner04.jpg
- - - Menu - - -

Algemene Ledenvergadering GV KDO Apeldoorn.

Dinsdag 19 november 2019, 20.00 uur

Locatie: F&B Canteen (FSG Campus), Laan van Westenenk 4, Apeldoorn

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ALV 28 maart 2019 (reeds ontvangen in december en nu als bijlage nogmaals)

4. Stand van zaken lesaanbod

5. Begroting 2020

6. Contributievoorstel en wijze van innen.

7. Rondvraag