BANER.jpg
- - - Menu - - -

Beste leden, ereleden en leden van verdienste,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op:

 

Woensdag 13 juni 2018 om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur)

Locatie: Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT  Apeldoorn

Vanwege geconstateerde onregelmatigheden in de financiële administratie van GV KDO Apeldoorn, hebben wij met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen, toestemming nodig van de ALV om de penningmeester van GV KDO Apeldoorn uit zijn functie te ontslaan.
Stemming zal schriftelijk plaatsvinden.

Alleen leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd.

Ouders van leden tot en met 15 jaar zijn welkom maar hebben geen stemrecht.
Tevens willen wij u dan informeren over de ontstane situatie en de voortgang daarvan.

Wij zien u graag op woensdag 13 juni a.s.

Sportieve groet,

Bestuur GV KDO Apeldoorn